Kết nối, trao đổi dữ liệu nhanh chóng

Kết nối dễ dàng
Dễ dàng thực hiện ký kết các hợp đồng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với đối tác, doanh nghiệp với cá nhân ở bất kỳ đâu mà không cần gặp mặt hai bên.
Tiện lợi, nhanh chóng, minh bạch
Quy trình ký kết hợp đồng điện tử rõ ràng, minh bạch. Thông báo tự động tới người tham gia ký.
Áp dụng rộng rãi
Áp dụng mọi loại hợp đồng/ tài liệu/ chứng nhận điện tử như hợp đồng lao động, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ - thương mại, hợp đồng bảo hiểm,....
Kết nối dễ dàng
Dễ dàng thực hiện ký kết các hợp đồng giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với đối tác, doanh nghiệp với cá nhân ở bất kỳ đâu mà không cần gặp mặt hai bên.
Tiện lợi, nhanh chóng, minh bạch
Quy trình ký kết hợp đồng điện tử rõ ràng, minh bạch. Thông báo tự động tới người tham gia ký.
Áp dụng rộng rãi
Áp dụng mọi loại hợp đồng/ tài liệu/ chứng nhận điện tử như hợp đồng lao động, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ - thương mại, hợp đồng bảo hiểm,....

Tại sao doanh nghiệp chọn
chúng tôi

Thay đổi phương thức ký kết truyền thống

  • Cho phép xây dựng doanh nghiệp không giấy tờ. Hợp đồng được ký theo lô, không giới hạn số lượng, giúp tiết kiệm thời gian, công sức.
  • Các hợp đồng được lưu lại trên nền tảng số, tạo sự tiện lợi trong quản lý, lưu trữ và tìm kiếm.
  • Phù hợp với xu thế phát triển hiện nay, đặc biệt khi lưu chuyển khó khăn trong thời kỳ đại dịch.

Luồng xử lý Hợp đồng điện tử

Hoạch định rõ ràng nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cá nhân ở mỗi giai đoạn.

Kết nối, trao đổi dữ liệu nhanh chóng bằng cách
sử dụng Hợp đồng điện tử

Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong vòng 24h

Doanh nghiệp lựa chọn MDO Việt Nam

Khách hàng nói gì về chúng tôi