Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội

Bùi Ngọc Khải

Role:
Giám Đốc Nhân Sự
Experience
16 Years
Superpower Skills:
Organizational and Time Management Corporate Culture Building Skills Recruitment and Training Skills

Kinh nghiệm Quản lý dự án phát triển phần mềm (PM)


  Quản lý nhân sự tại các công ty lớn Viettel, FPT
 

  Kinh nghiệm quản lý đội nhóm xây dựng các dự án 

   Chứng chỉ: Scrum master

 

SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ TIÊU CHÍ CỦA MDO

Hãy thử dịch vụ Office AI ngay bây giờ!

Bắt đầu ngay