Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.


Quản lý khách hàng (CRM):

Quản lý các chiến dịch marketing và thông tin khách hàng.

Cập nhật tiến trình thực hiện trong việc chăm sóc, tư vấn; phân loại dán nhãn khách hàng theo từng cấp độ khác nhau.

Báo cáo tỉ lệ chuyển đổi đa dạng theo thời gian, kênh, nhân viên chăm sóc.

  •  

 

 

 

 

 

Quản trị 

Thông báo nhắc nhở thực hiện các bước trong tiến trình chăm sóc khách hàng.

Cho phép gửi thông báo, nhắc nhở đối với người xử lý từng chiến dịch hoặc chăm sóc khách hàng; theo dõi lịch sử tác động các khâu của chiến dịch, khách hàng

Tối ưu nguồn lực doanh nghiệp

Hãy sử dụng dịch vụ MDO AI Office ngay bây giờ!

Đăng Ký Ngay