Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.

Quản lý chấm công:

Thiết bị: Sử dụng trên mọi thiết bị điện thoại, máy tính

Kết nối: 90% các loại máy chấm công trên thị trường, đảm bảo tải và đồng bộ dữ liệu ở tất cả các máy theo thời gian thực.

Liên kết chi nhánh  Việc chấm công được đồng bộ hoá giữa các đơn vị, chi nhánh trong doanh nghiệp.

  •  

 

Quản trị 

Cài đặt: Thiết lập mọi ca, kíp phức tạp part-time, Ca đêm, OT, Ca gẫy …

Linh hoạt và dễ sử dụng: Giao diện của MDO rất dễ sử dụng, linh hoạt trong xử lý và đáp ứng nhu cầu của người dùng ở mọi cấp độ.

Nhắc nhở cảnh báo: Hệ thống báo cáo đi muộn về sớm và đơn từ giúp quản lý nắm được chi tiết thời gian làm việc của các đơn vị.

Tự động tính lương.

Tối ưu nguồn lực doanh nghiệp

Hãy sử dụng dịch vụ MDO AI Office ngay bây giờ!

Đăng Ký Ngay