Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.

Quản lý sáng kiến ý tưởng (Kaizen) là gì?

 

Kaizen (改善) là một thuật ngữ tiếng Nhật có nghĩa là “sự cải tiến liên tục”. Được áp dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp và quản lý, Kaizen tập trung vào việc đưa ra những cải tiến nhỏ nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất, công việc hoặc hoạt động của tổ chức một cách liên tục và có hệ thống

Tác dụng của Kaizen với doanh nghiệp

Tối ưu hóa hiệu suất và chất lượng mà không tăng thêm chi phí hoặc khối lượng công việc.

 •   
 • Sáng tạo để tăng năng suất lao động 
 •  
 • Thúc đẩy tinh thần sáng kiến, sáng tạo của công nhân lao động, toàn bộ các bộ, nhân viên trong tổ chức.
 •  
 • Mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp cả về hữu hình và vô hình
Vận hành Truyền thống

5 Thách thức

Các điểm đau
khi doanh nghiệp không nâng cấp cải tiến.

01.

Chậm trễ

01.

Chậm trễ

Doanh nghiệp gặp khó khăn khi cần điều chỉnh nhanh chóng để đáp ứng yêu cầu mới từ thị trường.

02.

Lãng phí

02.

Lãng phí

Quy trình sản xuất và quản lý không hiệu quả dẫn đến dư thừa và lãng phí tài nguyên cùng thời gian.

03.

Dân chủ

03.

Dân chủ

Nhân viên không được khuyến khích đóng góp ý tưởng cải tiến, dẫn đến khối đại trà và mất cơ hội tối ưu hóa.

04.

Hiệu quả

04.

Hiệu quả

Sự phụ thuộc vào hệ thống quản lý cũng như dữ liệu thủ công làm giảm hiệu quả quản lý.

05.

Minh bạch

05.

Minh bạch

Các phòng ban hoạt động độc lập, thiếu sự kết nối và minh bạch dẫn đến khó khăn trong việc theo dõi và đánh giá hiệu quả.

Kaizen - Quản lý Sáng Kiến Ý Tưởng

Thay đổi phương thức vận hành truyền thống.
Tối ưu hóa hiệu suất và chất lượng mà không tăng thêm chi phí hoặc khối lượng công việc.

 

Phân loại Kaizen

 • Gồm 3 loại:

 • Ý tưởng: bất cứ đề xuất của cá nhân về bất kỳ vấn đề gì có thể mang lại giá trị và chưa cần thử nghiệm thực tế.
 • Cải tiến: là giải pháp đề xuất đã được áp dụng thử nghiệm và có khả năng mang lại giá trị thiết thực.

 • Sáng kiến: tương tự như Cải tiến, nhưng phải có thêm tính mới so với trình độ công nghệ, kỹ thuật, quản lý nội tại.

 

Mục tiêu MDO – Kaizen

 • Nhân viên thuận tiện đăng ký khi có bất kỳ một ý tưởng, cải tiến, sáng kiến nào nhằm cải thiện hoặc nâng cao chất lượng công việc…

  .
 • Chuyển đổi số cho các bộ phận liên quan đến ý tưởng, cải tiến, sáng kiến trong việc quản lý, xử lý, thống kê các công việc trong văn phòng.

 •  

  Thống kê, báo cáo số lượng các ý tưởng, cải tiến, sáng kiến của từng tác giả, từng đơn vị

  .

 

Đăng Ký Kaizen

 • Cho phép CBCNV đăng ký các ý tưởng, cải tiến, sáng kiến.

 • Thông tin tác giả / đồng tác giả, nội dung sơ bộ, điều kiện và đối tượng áp dụng

 • Đính kèm các tài liệu có liên quan

 •  

Chi tiết Kaizen

 • Thông tin chi tiết của sáng kiến, cải tiến, ý tưởng

  .

 • Xem toàn trình quá trình đăng ký, thẩm định, phê duyệt, công tác chi trả thù lao, Quá trình trao đổi, thảo luận… tất cả các hoạt động đều được lưu lại làm cơ sở thực hiện.

 • Sử dụng các phân hệ Ký điện tử, đính kèm văn bản, tài liệu trong hệ thống

  .

Áp dụng MDO-Kaizen đạt kết quả ra sao?

Module Kaizen của MDO hỗ trợ các doanh nghiệp trong công cuộc cải tiến tiên tục một cách hiệu quả và mang lại các lợi ích rõ ràng.

Tối ưu hóa quy trình sản xuất và quản lý giúp giảm thiểu lãng phí tài nguyên và thời gian.

MDO-Kaizen khuyến khích mọi nhân viên đóng góp ý tưởng và thực hiện cải tiến liên tục.

Sáng kiến và cải tiến liên tục từ Kaizen giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Hệ thống MDO-Kaizen cung cấp các công cụ thông minh để quản lý và thống kê hiệu quả hơn. Hỗ trợ quản lý sáng kiến, minh bạch trong khen thưởng thi đua.

Áp dụng Kaizen trong MDO giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và linh hoạt đối mặt với thị trường biến động.

Tối ưu nguồn lực doanh nghiệp bằng cách sử dụng Ký điện tử

Hãy sử dụng dịch vụ MDO AI Office ngay bây giờ!

Đăng Ký Ngay