shape-img shape-img
OFFICE AI
xây dựng văn phòng thông minh mới

Error: Contact form not found.

Đồng hành tổ chức doanh nghiệp vận hành văn phòng thông minh hoá.

Nâng cấp thông tin số, nền tảng hợp tác vận hành mới.

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

- Đảm bảo Bảo Mật Nội Bộ.
- Hỗ trợ tìm kiếm mạnh mẽ.
- Trợ lý ảo Cá nhân hoá.
- Đánh giá hiệu suất dễ dàng

TỐI ƯU NGUỒN LỰC

- Tự động hoá Hỗ Trợ và Chăm sóc khách hàng.
- Hỗ trợ Đào tạo và Tự động hoá Quy trình Nội Bộ
- Tăng năng suất nhân viên
- Giảm thiểu chi phí vận hành

KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO

- Quản trị minh bạch.
- Nắm bắt dự án.
- Phân tích và Đánh giá Dữ liệu.
- Dự đoán và Hỗ trợ ra quyết định tốt nhất.

OVER 150K+ CLIENT

MDO CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP NỔI BẬT

Cấu trúc thông minh Plug in play Giao diện thiết kế trực quan thân thiện

  • Cá nhân hoá không gian làm việc
  • Quản trị Tri Thức doanh nghiệp
  • AI - Nội Bộ
  • Kaizen

BỘ CÔNG CỤ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Giải quyết mọi thách thức trong kinh doanh và quản trị chỉ trong 1 nền tảng duy nhất

Điều hành văn bản

Đáp ứng theo nghị định Bộ Nội Vụ về nghiệp vụ xử lý văn bản.

Điều hành công việc

Năm bắt công việc, quy trình thông minh, báo cáo hiệu quả

Quản lý nhân sự

Triển khai hiệu quả giúp
"một công sức, gấp đôi thành quả"

MKT - Bán Hàng

Thu hút, nuôi dưỡng, chuyển đổi khách hàng tiềm năng

AI - Nội Bộ

Bảo mật tri thức nội bộ. Hỗ trợ đào tạo, tự động hoá quy trình

Data Analysis
Tools & Methods

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

Work With Us

CÁC GÓI DỊCH VỤ VĂN PHÒNG SỐ
ĐÃ TRIỂN KHAI

3d Design

Excepteur sint occaecat cupidatat officia non proident, sunt in culpa qui deserunt mollit anim id est laborum.

Client Name

Phillip Anthropy

Budget

$200-250k

App Design

Excepteur sint occaecat cupidatat officia non proident, sunt in culpa qui deserunt mollit anim id est laborum.

Client Name

Phillip Anthropy

Budget

$200-250k

Graphic Design

Excepteur sint occaecat cupidatat officia non proident, sunt in culpa qui deserunt mollit anim id est laborum.

Client Name

Phillip Anthropy

Budget

$200-250k

Mockup Design

Excepteur sint occaecat cupidatat officia non proident, sunt in culpa qui deserunt mollit anim id est laborum.

Client Name

Phillip Anthropy

Budget

$200-250k

Word From Our Client

5 Stars Based on 4,700+ Real Users Reviews

“Business growth is a point a business reaches where it expands and requires more avenues to generate a profit. This can happen when a company increases revenue.”

Benjamin Evalent WP Developer
94%

Increase in offline purchases versus control group.

“Every new business and start-up, big or small, goes through the five stages of business growth. These phases include existence, survival, success, take-off, and resource maturity.”

Rhaim Ohgya Theme Director
58%

Increase in offline purchases versus control group.

“Business growth is a point a business reaches where it expands and requires more avenues to generate a profit. This can happen when a company increases revenue.”

Jhon Whick Web Designer
82%

Increase in offline purchases versus control group.

“Business growth is a point a business reaches where it expands and requires more avenues to generate a profit. This can happen when a company increases revenue.”

Youtr Horohy Product Designer
99%

Increase in offline purchases versus control group.

“Business growth is a point a business reaches where it expands and requires more avenues to generate a profit. This can happen when a company increases revenue.”

Urioau Hoyat Graphic Designer
81%

Increase in offline purchases versus control group.

“Business growth is a point a business reaches where it expands and requires more avenues to generate a profit. This can happen when a company increases revenue.”

Jhon Whick Web Designer
82%

Increase in offline purchases versus control group.

“Business growth is a point a business reaches where it expands and requires more avenues to generate a profit. This can happen when a company increases revenue.”

Youtr Horohy Product Designer
99%

Increase in offline purchases versus control group.

KEY BENEFITS

Get more Sales
by Improving
Results

rank-cup
# 1
amazon.com 2.4B Visits
# 2
ebay.com 700.2M Visits
# 3
walmart.com 489.6M Visits
# 4
shopify.com 386.6M Visits

Deliver End-To-End Retail Billing & Solutions

Choose a plan tailored to your needs

SAVE
35%

Khen ngợi
từ khách hàng

We get absolutely raving reviews from our sales and customer support teams using close. Even our co-founders are very happy.

Rudra Ghosh
Founder & CEO Dulalix

We get absolutely raving reviews from our sales and customer support teams using close. Even our co- founders are very happy.

Jhone Waki
Director Of HTYe

Softuch helps me keep a clean, organized ledger that I can access anywhere. The UI is so intuitive that anyone can use it

Jhone Waki
Director Of HTYe

We get absolutely raving reviews from our sales and customer support teams using close. Even our co- founders are very happy.

Jhone Waki
Director Of HTYe