Thái Bình, Việt Nam

Nghiêm Hoàng Bắc

Role
Production Director
Experience
15 Years
Superpower Skills:
Production Process Optimization Quality Control Management Supply Chain Management

Quản lý điều hành tại Viettel SoftWare.

 
  Phụ trách công nghệ tại các công ty lớn FPT, Boffice, ILM,…
 
  Kinh nghiệm hoạch định chiến lược sản phẩm, chuyển đổi số
 

  Chứng chỉ: Oracle Certified Associate

 

 

 

 

SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ TIÊU CHÍ CỦA MDO

Hãy thử dịch vụ Office AI ngay bây giờ!

Bắt đầu ngay