Diễn Châu,Nghệ An, Việt Nam

Phan Thúc Định

Role:
FOUNDER/ CEO
Experience
18 Years
Superpower Skills:
Strategic Visioning Inspirational Leadership Data-Driven Decision Making

Làm việc tại IBM

 
  Xây dựng hệ thống BCCS đầu tiên tại Viettel
 
  Phụ trách công nghệ Vietcombank
 

  Trung tâm chuyên gia R&D GMO (Tokyo Nhật Bản)

 

Giám đốc công nghệ FSG (Fsoft)

 

 

SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ TIÊU CHÍ CỦA MDO

Hãy thử dịch vụ Office AI ngay bây giờ!

Bắt đầu ngay