Tân Yên, Bắc Giang, Việt Nam

Thân Đức Bình

Role
Sales Director
Superpower Skills:
19 Years
Superpower Skills:
Market Analysis Negotiation and Communication Sales Team Management

Kinh nghiệm làm việc tập đoàn công nghệ lớn FPT

 
  Trưởng nhóm dự án tại Techserver
 
  Phó phòng Giải pháp tại Tập đoàn Viettel
 

  Trưởng phòng Kinh doanh ICT Toàn cầu

 

Giám đốc Quốc gia tại Viettel Telecom


Phó Trung tâm Kinh doanh Giáo dục tại CMC


Giám đốc Giải pháp Giáo dục tại CTS

 

SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ TIÊU CHÍ CỦA MDO

Hãy thử dịch vụ Office AI ngay bây giờ!

Bắt đầu ngay