Hà Nội, Việt Nam

Vũ Phương Lan

Role:
Strategic Advisor
Superpower Skills:
26 Years
Superpower Skills:
Analytical and Critical Thinking Cross-Disciplinary Expertise Risk Prediction and Management

Có nhiều năm kinh nghiệm trong Bán hàng, tư vấn kinh doanh, nghiên cứu/Phân tích thị trường và hoạc định chiến lược.

 
  Có 26 năm kinh nghiệm đảm nhận quản lý cấp cao. Giám đốc tại các công ty lớn như: Rohde&Schwarz Việt Nam, tập đoàn CMC, tập đoàn PMGS, Samsung Việt Nam, GreenEast. IBM, …
 
  Đào tạo chuyên nghiệp tại Đào tạo Alcatel, Kế nhiệm IBM Getting Oriented
 

 

 

 

SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ TIÊU CHÍ CỦA MDO

Hãy thử dịch vụ Office AI ngay bây giờ!

Bắt đầu ngay