Quản lý Yêu Cầu

Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo. Điều hành công việc Quản lý Yêu Cầu Hướng dẫn sử dụng Video Quản lý Yêu cầu (Ticket) là gì? Yêu cầu (ticket) trong module Quản lý Yêu cầu là các vấn đề, yêu cầu hỗ trợ, câu hỏi hoặc nhiệm vụ cụ thể […]

Quản lý Công Việc

Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo. Điều hành công việc Quản lý Công Việc Hướng dẫn sử dụng Video Quản lý Công Việc là gì Quản lý Công việc là hệ thống giúp khởi tạo, theo dõi, cập nhật tiến độ công việc liên tục và đánh giá kết quả […]

Quản lý Lịch Biểu

Điều hành công việc Quản lý Lịch Biểu Quản lý Lịch Biểu, Lịch Họp là gì Lịch Họp là ứng dụng trong MDO AI Office giúp quản lý và đặt lịch họp chủ động và linh hoạt. Nó cho phép người dùng quản lý và lưu trữ lịch sử họp, biên bản họp và các […]

Quản lý Xe

Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo. Điều hành công việc Quản lý Xe Quản lý Đặt Xe là gì   Quản lý đặt xe là một giải pháp giúp các doanh nghiệp quản lý việc đặt xe và điều xe trong công ty một cách hiệu quả. Nó cho phép […]

Sáng Kiến – Ý Tưởng

Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo. Điều hành công việc Sáng Kiến – Ý Tưởng Quản lý sáng kiến ý tưởng (Kaizen) là gì? Kaizen (改善) là một thuật ngữ tiếng Nhật có nghĩa là “sự cải tiến liên tục”. Được áp dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp và […]