Quản lý Khách Hàng

Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo. MKT Bán Hàng Quản lý Khách Hàng Quản lý khách hàng (CRM): Quản lý các chiến dịch marketing và thông tin khách hàng. Cập nhật tiến trình thực hiện trong việc chăm sóc, tư vấn; phân loại dán nhãn khách hàng theo từng cấp […]